Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Consentimiento Contacto

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

AUTOESCOLA NOVO está especialmente sensibilizado con la protección de los datos de los usuarios de los servicios que acceden al sitio web. Mediante la presente Política de Privacidad [de ahora en adelante, la Política] informa a los usuarios de autoescolanovo.com del tratamiento y usos a los que se someten los datos personales que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.

AUTOESCOLA NOVO considera esencial garantizar la protección de los datos personales, con el fin de proteger la intimidad y privacidad de todos los interesados (titulares de los datos), por lo que ponemos de manifiesto la presente Política, comprometiéndonos a garantizar las exigencias legales estipuladas en la legislación y reglamentación que sea aplicable en materia de Protección de Datos Personales.
Así pues, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, mediante el presente documento AUTOESCOLA NOVO  informa:

1- Titularidad de los Tratamientos

AUTOESCOLA NOVO con domicilio social en: Avinguda dels Països Catalans, 131 2º 2ª – 43205 REUS (Tarragona), es el titular de diferentes tratamientos.
En concreto, los datos recabados a través de la presente web se incorporan al tratamiento [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que le será aplicada la presente política de Privacidad.

3.1

Formulari 1 – CONTACTE

Textos Legals Versió 1   09-2019

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació bàsica)

Responsable

JOSÉ MANUEL NOVO LÓPEZ – AUTOESCOLA NOVO REUS –

Finalitat

Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  autoescolanovo.com

     

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   09-2019

 

2.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

JOSÉ MANUEL NOVO LÓPEZ – AUTOESCOLA NOVO REUS –
AV. PAÏSOS CATALANS, 131 2º 2ª – 43205 REUS

39877624V
977333215

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió, excepte previsió legal.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

––Drets de les persones interessades

Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  info@autoescolanovo.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

Compartir

Formulario de contacto

Envia un correo electrónico para contactar con Nosotros